Tải sách – Download sách Tiếng Anh Trong Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế của tác giả Leo Jones thuộc thể loại Sách Học Ngoại Ngữ miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Các bài tập trong Workbook được biên soạn nhằm giúp học viên ôn tập, củng cố cách sử dụng từ và thành ngữ thương mại đã được đề cập trong quyển sách này, giúp học viên nâng cao và rèn luyện kỹ nâng đọc, nghe và viết về các đề tài này trong thương mại...

Stedent's Book cung cấp một nội dung rất phong phú bao gồm bài viết các loại công việc và những tình huống đa dạng thường gặp, bao gồm các bài tập hỗ trợ cho quyển Student's Book.

Từ khóa tìm kiếm